ReYoung ପ୍ୟାକେଜିଂ ଜ୍ଞାନ : କ’ଣ ଏକ ଭଲ କଫି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରେ |

1. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଫି ପ୍ୟାକେଜିଂ |

ସର୍ବୋତ୍ତମ କଫି ପ୍ୟାକେଜିଂ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ |

ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ କଫିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏହା ଭୂମି, ସ୍ବାଦଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା କଫି ବିନ୍ |ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶ style ଳୀ ବାଛିବେ, ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ |

ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ କଫିକୁ ସତେଜ ରଖିପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ |

୨ (୧)

2. ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବ ances ାଇଥାଏ |

ପ୍ୟାକେଜିଂର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଫି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ |

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଡିଜାଇନ୍ ର ଆଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ବାଛିପାରିବେ |ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶଗୁଡିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାଇଗଣ ଅମଳ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେକ environmental ଣସି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାଦ |

ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ-ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ସେମାନେ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର କଫି କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିବେ |

3. ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ |

ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ କଫିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ |ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବଦଳରେ ତୁମ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ |

ଯଦିଓ ଆମେ ବିଶ୍ to ାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁନାହୁଁ, ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବିଚାର ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ |ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ସାତ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି |ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପସନ୍ଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |

ଖୁଚୁରା ସ୍ଥାନରେ, କଫିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାବନା |ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିକାଶ କରୁଛ, ପ୍ରଥମ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ - ଯଦିଓ ତୁମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ତୁମର କଫିର ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ନ est ତିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |ଯଦି ସେମାନେ ତୁମର କଫି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଛିବା ସମ୍ଭାବନା |

ଭଲ କଫି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବ enhance ାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ - ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଫି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ |

୨ (୨)

4. ଅନନ୍ୟ କଫି ପ୍ୟାକେଜିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ |

ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବେଦନ ସହିତ, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଫିର କାହାଣୀ କହିଥାଏ |ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ କଫି କିଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଭଜା ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୁ understand ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଜ୍ଞ କଫି ଉତ୍ପାଦକ ନଥାଏ |ଅପରପକ୍ଷେ, କଫିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ - କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ |

1) କଫି କେଉଁଠୁ ଆସେ |

ଗ୍ରାହକମାନେ କାହାଣୀ ସହିତ ଉତ୍ପାଦରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |ତୁମର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ମାନବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଛିଡା କର |

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ କଫି ବିନ୍ସର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଇଥିଓପିଆର ମିଶ୍ରିତ ପୁଷ୍ପ ସୁଗନ୍ଧ କିମ୍ବା କଲମ୍ବିଆର ଭାନିଲା କଫି |ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ, ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କଫି ବୃକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ କୃଷକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଶନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଏକ କଫି ଉତ୍ପାଦକ-ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ: ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଲାଭ ନୁହେଁ, ଲୋକ ଏବଂ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ |

ସମାଜ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିକାଶ କଲାବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉତ୍ପାଦର ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି |

୨ ())

2) କଫି କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଭୋଗ କରିବେ |

ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରଣ-ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ଡିଜାଇନ୍ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ଜରୁରୀ |ଏକ କପ୍ କଫି ତିଆରି କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ସଫା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଟେବୁଲ୍ ଚାମଚ ଏବଂ ପାଣି ବୁନ୍ଦା |ସରଳ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କାଗଜ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

ଗୁଗୁଲ୍ : https: //www.reyoungpack.com/

https://www.reyoungcosmetic.com/


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -20-2021 |